Tr
En
Menu
Logo
Who we are

Alabama, markalara iletişimin her alanında hizmet veren, deneyimli bir kadronun çok yönlü bir oluşumudur.
İşimiz, 360 derece anlayışıyla, bütünleşik pazarlama iletişimidir.
Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, araştırma ve ölçümleme materyallerinin koordineli yönetildiği; markanın stratejik planına bağlı gerçekleştirilen, uzun soluklu iletişim faaliyetlerinin tamamında imzamız bulunur.

Chief
What we do

Dijital medyanın, tüm kreatif,
teknolojik ve operasyonel alanındayız.
3D animasyon, reklam ve tanıtım
filmleri, TV programları… Görsel
medyada sizi gösterecek her işe imza
atarız. Marka iletişimini artıracak tüm
event organizasyoları ve PR
hizmetleriyle sizi kamuoyuyla
buluştururuz. Markaya en uygun
medya satın alma ve reklam yönetimi
ile iletişimde hedefe ulaştırırız.

Chief

What we do

Dijital medyanın, tüm kreatif, teknolojik ve operasyonel alanındayız. 3D animasyon, reklam ve tanıtım filmleri, TV programları… Görsel medyada sizi gösterecek her işe imza atarız. Marka iletişimini artıracak tüm event organizasyoları ve PR hizmetleriyle sizi kamuoyuyla buluştururuz. Markaya en uygun medya satın alma ve reklam yönetimi ile iletişimde hedefe ulaştırırız.

1.
kurumsal
iletişim

Kurumsallaşarak toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların, kurum içinde ve dışında kurdukları tüm ilişki düzenidir.

Amaç, sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırırken, markanın hedef kitle tarafından tanınması, beğenilmesi ve takdir edilmesidir.

Belirlenen stratejiye bağlı uygulanan iletişim çalışmalarının, düzenli ölçülmesi, raporlanması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması çok önemlidir

Alabama, doğru bir kurumsal iletişim için tüm araçları en efektif biçimde kullanmayı planlar ve uygular.

devamını oku

2.
kurum içi
iletişim

Bir kurum ve markanın reklamını, en iyi çalışanı yapar. Kurum içi iletişim, itibar oluşturmada en önemli etkendir.

Hedef, ürünün kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sürekli hale getirmektir.

Çalışanları, kurumu her platformda temsil eden iletişim elçileri olarak kabul eden bu disiplin kapsamında biz, ortak kültür yaratma çabalarını destekleyen projeler üretiriz.

İç iletişim çalışmalarını planlarken değerlendirme eksenimiz, “En Çok Çalışılmak İstenen Şirket” ve “En İyi İşveren” olarak konumlanabilmektir.

devamını oku

3.
görsel
iletişim

İletişimde ilk temas, ilk algı, ilk fikir gözle başlar. Yaratıcı tasarım ve içeriğin gücünü biliyor...

markaya değer katmak için önce göz ve akla hitap ediyoruz.

İş ortaklarımızın ihtiyaçlarını derinlemesine analiz edip, ilgi uyandıran kalıcı fikir ve konseptleri, zamanın ruhu ve teknolojisine uygun biçimde hayata geçiriyoruz.

Bünyemizdeki deneyimli prodüksiyon ekibiyle, reklam filmi, kurumsal tanıtım filmi, belgesel, 3D animasyon ve TV programları gibi tüm görsel iletişim işlerine imza atıyoruz.

devamını oku

4.
dijital
iletişim

Dijital iletişim, sosyal medya hesapları oluşturup içerik girmek ya da farklı bir web sitesi tasarlamak değildir.

Sosyal medya yönetimi, dijital iletişimin önde görünen, ama dar bir alanıdır.

Marka için doğru mesaj ve yaratıcı fikirlerle içerik oluşturup, en doğru yer ve zamanda dijital platformlara taşımak, işimizin bir parçası.

Ancak dijital iletişim, bunun çok daha ötesinde, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışıyla, sosyal medyanın gücünü markanın itibarı haline getirmek, onu interaktif biçimde yönlendirebilmektir.

Biz, stratejik kullanımlarla, sosyal medyayı marka ve müşterinin entegre olabilmesini sağlar, markayı hedef kitlesine hızlı biçimde ulaştırır, içerik yönetimini sürdürülebilir bir planda uygularız.

devamını oku

5.
pazarlama
iletişimi

Pazarlama iletişimi, ürünün özellikleri ve ambalajlanmasıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar.

Biz, öncelikle iş ortaklarımızın hedefleri doğrultusunda pazarlama iletişim stratejilerini oluştururuz.

Stratejiye bağlı olarak aşağıdaki başlıklardan hangisi öncelik taşıyorsa, müşterimizi o doğrultuda yönlendiririz:
  • Ürün, ambalaj, marka ve kurumsal kimlik tasarımları
  • Halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Medya satın alma hizmetleri
  • Müşteri ilişkileri yönetimi
  • Doğrudan pazarlama faaliyetleri
  • Promosyon
  • Sponsorluk
devamını oku

6.
etkinlik
iletişimi

Alabama, firma ve markanızın basın ve kamuoyuyla canlı buluşması için etkinliklerinizi, tüm süreçleriyle planlar...

tüm süreçleriyle planlar, organize eder ve sonuçlandırır. Etkinlik iletişimi yönetiminde; hedef kitle analiz edilir, fizibilite çalışması yapılır, etkinliğin biçimi tasarlanır.

Zaman ve mekan tercihlerine göre projelendirilen etkinlik, tedarikçi seçimine göre bütçelendirilir.

Organizasyonla ilgili dekorasyon, ses, ışık vb. hizmetleri sağlanır. Konuk listeleri hazırlanır, davet ve takip çalışmaları yapılır.

Alabama, etkinlik organizasyonlarınızı, tüm teknik ve lojistik çalışmalardan, ikram ve aktivite uygulamalarına kadar, A’dan Z’ye eksiksiz gerçekleştirir.

devamını oku

Who we are

Alabama, markalara iletişimin her alanında hizmet veren, deneyimli bir kadronun çok yönlü bir oluşumudur. İşimiz, 360 derece anlayışıyla, bütünleşik pazarlama iletişimidir. Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, araştırma ve ölçümleme materyallerinin koordineli yönetildiği; markanın stratejik planına bağlı gerçekleştirilen, uzun soluklu iletişim faaliyetlerinin tamamında imzamız bulunur.

BİZEGÜVENENLER
Trust Us
Trust Us